"Sheldon Hanton" tag

An international perspective on the past, present, and future of sport psychology

Andreas Stenling har read the Routledge International Handbook of Sport Psychology, edited by Robert J. Schinke, Kerry R. McGannon and Brett Smith (Routledge). He finds this addition to the pile of sport psychology handbooks already adorning his office desk a welcome supplement, both for its attention to emerging topics in the field and for some exciting prognostications of future developments.

I huvudet på en forskare

The Research Process in Sport, Exercise and Health: Case Studies of Active Researchers, sammanställd av Rich Neil, Sheldon Hanton, Scott Fleming & Kylie Wilson är en ny lärobok för forskarutbildning på grundnivå som bygger på verkliga case. Den recenseras av Andreas Ivarsson .

Teoridriven praktik på avancerad nivå – inget för nybörjaren

Lukas Linnér debuterar som recensent på forumet med sin läsning av Sheldon Hantons och Stephen Mellalieus antologi Professional Practice in Sport Psychology: A review, vars positiva sidor överväger.