"Sarah K. Fields" tag

Den kommersiella idrottens utveckling speglat i sex amerikanska rättsfall om yttrandefrihet vs. förtal

John S. Hellström har läst Sarah K. Fields’ intressanta rättshistoriska skildring Game Faces: Sport celebrity and the laws of reputation (University of Illinois Press), och finner att det kanske mest intressanta i hela boken sannolikt upptäcktes av en slump av författaren, som därmed, eller i alla händelser, inte fördjupat analysen i den delen.