"Ruth Jeanes" tag

Leisure Sciences, Volume 39, 2017, Issue 5

Leisure Sciences presents scientific inquiries into the study of leisure, recreation, parks, travel, and tourism from a social science perspective. Articles cover the social and psychological aspects of leisure, planning for leisure environments, leisure gerontology, travel and tourism behavior, leisure economics, and urban leisure delivery systems.

Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.

Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education, Volume 8, 2017, Issue 2

The Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education has a particular focus on social science research-based articles that make reference to other critical work in the field and/or discuss particular issues of practice-focused research within the specific professional field.

Two text books on the sociology of sport that probably work best together

In this original review for idrottsforum.org, Jay Coakley takes on two introductory textbooks in the sociology of sport, Sport Sociology by Peter Craig and Sport and Society, edited by Barrie Houlihan & Dominic Malcolm (both Sage Publications). His critical analysis from the point of view of the academic teacher leads him to a well-argued conclusions that will be rewarding reading for teachers as well as for the respective author/editors.

Idrott mot utslagning och utanförskap

Två globala fenomen förenas i Ramón Spaaijs, Jonathan Magees och Ruth Jeanes’ Sport and Social Exclusion in Global Society. Men vad kan sporten bidra med i kampen mot social utslagning och isolering? Anders Östnäs fick mycket att fundera över.