"movement" tag

Call for Proposals | “New Femininities in Digital, Physical and Sporting Cultures” | New book series from Palgrave Macmillan

Books in this series focus on the latest conceptual, methodological and theoretical developments in feminist thinking about bodies, movement, physicality, leisure and technology to understand and problematize new framings of feminine embodiment.

Ny artikel i Sport, Education and Society: ”Logics of practice in movement culture: Lars-Magnus Engström’s contribution to understanding participation in movement cultures”

Lars-Magnus Engström, nestorn i svensk idrottspedagogisk forskning, avled i januari 2014. Han var verksam in i det sista och tvingades lämna oavslutade arbeten efter sig. Två av hans doktorander, Håkan Larsson och Karin Redelius, har avslutat ett av dessa arbeten som nu publicerat som en artikel i Sport, Education and Society.

New book by 漢尼.艾希柏, entitled 身體文化研究──由下而上的人類運動現象學

The title of Henning Eichberg’s new book would translate to The Study of Body Culture – Towards a Bottom-Up Phenomenology of Human Movement. It was published in Taiwan by Taiwan Body Culture Society & Kant Publishing in February 2015.

Afsluttende konference for projektet ”Forsøg med Læring i Bevægelse” fredag d. 16. januar 2015

Initiativet til forskningsprojektet ”Forsøg med Læring i Bevægelse” blev taget ultimo 2012, hvor det daværende Ministerium for Børn og Undervisning (nu Undervisningsministeriet) tog kontakt til en række forskere fra: Centre of Research in…

“Liminoidal spaces and the moving body: Emotional turns” | Special section in Emotion, Space and Society Vol. 12, 2014

The special section contains articles by Kalle Jonasson, Alan Bairner, Toni Bruce, and others.

GCI arrangerar symposium: Rörelseglädje och inspiration

Föreningen för psykomotorik och föreningen GCI inbjuder till symposium kring rörelseglädje och inspiration den 3–4 oktober 2014, Danderyds gymnasieskola, Stockholm. Aktuell forskning och praktisk tillämpning av rörelsens betydelse för barns och ungdomars lärande och utveckling….

Folk i rörelse – Ett folkhälsosymposium i regi av Lidingöloppet i samarbete med Riksidrottförbundet och GIH

Välkommen till höstens mest angelägna eftermiddag, där vi lyfter arbetsgivarens och idrottens roll för Sveriges tillväxt. Arbetsmarknaden blir allt mer rörlig och föränderlig vilket ställer krav på individen att ständigt vara vid god…

Forskarprofil | Charlotte Svendler Nielsen, Københavns Universitet

Befattning Ph.d., lektor Adress Institut for Idræt og Ernæring Krop, læring og identitet Nørre Allé 51-55, 2200 København N E-mail Forskningsinriktning Læring og undervisning i idræt, dans og bevægelse, kropslige, æstetiske og kreative læreprocesser, danse-…

Call for manuscripts: “Bodies in Motion” – The Politics/Poetics of Movement and Stillness

The Nordic Network: Gender, Body, and Health invites scholarly contributions to an anthology with the provisional title of “Bodies in Motion”: The Politics/Poetics of Movement and Stillness. The Nordic Network gathers researchers and practitioners…

Call for Papers: ” I rörelse”, ACSIS kulturstudiekonferens 11–13 juni 2013

Sedan 2005 har ACSIS vartannat år arrangerat en bred kulturstudiekonferens som samlat kulturforskare både från Sverige och internationellt. Temat för ACSIS kulturstudiekonferens 2013 är I rörelse. Det rör sig på många håll och sätt…