"Ronald E. Smith" tag

Ett balanserat perspektiv på ungdomsidrott, snyggt levererat

Två veteraner inom tillämpad idrottspsykologi, Ronald E. Smith och Frank L. Smoll, står bakom boken Sport Psychology for Youth Coaches: Developing Champions in Sports and Life (Rowman & Littlefield). Vi bad Johan Fallby om en recension, och han finner mycket klokt och nyttigt i boken, men saknar några viktiga aspekter på ungdomscoachning.