"refugees" tag

Journal of Sport & Social Issues, Vol. 41, 2017, No. 3

Journal of Sport and Social Issues (JSSI) brings you the latest research, discussion and analysis on contemporary sport issues. Using an international, interdisciplinary perspective, JSSI examines today’s most pressing and far-reaching questions about sport.

Journal of Sport & Social Issues, Vol. 41, 2017, No. 2

Journal of Sport and Social Issues (JSSI) brings you the latest research, discussion and analysis on contemporary sport issues. Using an international, interdisciplinary perspective, JSSI examines today’s most pressing and far-reaching questions about sport.

Journal of Sport & Social Issues, Vol. 41, 2017, No. 1

Journal of Sport and Social Issues (JSSI) brings you the latest research, discussion and analysis on contemporary sport issues. Using an international, interdisciplinary perspective, JSSI examines today’s most pressing and far-reaching questions about sport.

Journal of Sport & Social Issues, Vol. 40, 2016, No. 6

Journal of Sport and Social Issues (JSSI) brings you the latest research, discussion and analysis on contemporary sport issues. Using an international, interdisciplinary perspective, JSSI examines today’s most pressing and far-reaching questions about sport.

Journal of Sport & Social Issues, Vol. 40, 2016, No. 5

Journal of Sport and Social Issues (JSSI) brings you the latest research, discussion and analysis on contemporary sport issues. Using an international, interdisciplinary perspective, JSSI examines today’s most pressing and far-reaching questions about sport.

Journal of Sport & Social Issues Vol. 40, 2016, No. 4

Journal of Sport and Social Issues (JSSI) brings you the latest research, discussion and analysis on contemporary sport issues. Using an international, interdisciplinary perspective, JSSI examines today’s most pressing and far-reaching questions about sport.

Journal of Sport & Social Issues Vol. 40, No. 3, 2016

Journal of Sport and Social Issues (JSSI) brings you the latest research, discussion and analysis on contemporary sport issues. Using an international, interdisciplinary perspective, JSSI examines today’s most pressing and far-reaching questions about sport.

Journal of Sport & Social Issues Vol. 40, No. 2, 2016

Journal of Sport and Social Issues (JSSI) brings you the latest research, discussion and analysis on contemporary sport issues. Using an international, interdisciplinary perspective, JSSI examines today’s most pressing and far-reaching questions about sport.

Studenter på Malmö högskola arrangerar simskola för ensamkommande flyktingbarn

I ett initiativ att förbättra den bristfälliga simkunskapen hos ensamkommande flyktingbarn har studenter vid Malmö Högskola startat projektet ”Simma för livet”.

Två doktorandtjänster i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora ledigförklarade vid Malmö högskola

Den nuvarande flyktingsituationen kommer att få djupgående och varaktiga sociala, politiska och ekonomiska konsekvenser både i Europa och i ursprungsländerna som kräver vetenskaplig analys och förklaring. Vid Malmö högskola utlyses 2 doktorandtjänster inom forskning om migration till Europa i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora.