"Rebecca T. Alpert" tag

Religion og idrett: Nye vinklinger på et viktig forskningsfelt?

I den amerikanska religionsprofessorn Rebecca Alperts nya bok Religion and Sports: An Introduction and Case Studies (Columbia University Press) känner Dagmar Dahl igen tankegångar från sina egna studier av idrott och religion. Bokens cases gör den lämplig som undervisningslitteratur inom såväl idrottsvetenskap som religions- och samhällsvetenskap.