"power" tag

Forskarprofil | Hanna Söderlund, Umeå universitet

Hanna Söderlund forskar om förhandlingar av maktpositioner och kön i skidsport på tv. Det som undersöks är hur kvinnliga och manliga idrottare och experter kan förhandla sig till starka maktpositioner i tv-sändningar från skid-VM I Lahti. Tidigare har hon forskat om hur kvinnliga och manliga komiker kan förhandla sig till starka maktpositioner i tv-programmet Parlamentet på TV4.

Pär Rylander disputerar: Tränares makt över spelare i lagidrotter – sett ur French och Ravens maktbasteori

Pär Rylander disputerar vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, fredagen den 7 novemeber klockan 13.00, i Pedagogen Hus C, Margareta Hvitfeldts sal, på avhandlingen Tränares makt över spelare i lagidrotter – sett ur French och…

Call for Papers | Special Issue | The Political Arena: Power and Political Behavior in Sport Organizations

Special Issue of Journal of Applied Sport Management The Political Arena: Power and Political Behavior in Sport Organizations Guest Editors:  Marshall J. Magnusen, PhD, Baylor University Samuel Todd, PhD, Georgia Southern University Politics is…

The International Journal of the History of Sport Volume 31, Issue 3, February 2014

The International Journal of the History of Sport is an international, ranked, peer-reviewed journal which publishes original research contributions to scientific knowledge. All manuscript submissions are subject to initial appraisal by the Editor, and, if found suitable for further consideration, to peer review by independent, anonymous expert referees. Special Issue Sport and Nationalism in Asia – Power, Politics and Identity