"Pierre Bourdieu" tag

Ny artikel i Sport, Education and Society: ”Logics of practice in movement culture: Lars-Magnus Engström’s contribution to understanding participation in movement cultures”

Lars-Magnus Engström, nestorn i svensk idrottspedagogisk forskning, avled i januari 2014. Han var verksam in i det sista och tvingades lämna oavslutade arbeten efter sig. Två av hans doktorander, Håkan Larsson och Karin Redelius, har avslutat ett av dessa arbeten som nu publicerat som en artikel i Sport, Education and Society.