"PG Fahlström" tag

”Sport development” i den svenske kontekst

Ett antal ledande svenska idrottsforskare har tänkt till om idrottsutveckling utifrån satsningarna Handslaget och Idrottslyftet, och deras tankemödor redovisas i Idéer för idrottsutveckling (SISU Idrottsböcker). I sin grundliga och kritiskt analytiska recension hittar Jørn Hansen mycket som är typiskt svenskt, och därtill en besvärande konflikt mellan samhällets mål med idrotten, och idrott som en mål i sig.

Mycket att lära för alla och envar

Frode Moen Olympiatoppen Midt-Norge  PG Fahlström & Carl-Axel Hageskog Kreativ coaching: När det snurrar i bollen 183 sidor, hft., ill + DVD. Stockholm: SISU Idrottsböcker 2010 ISBN 978-91-85433-84-1 Kreativ coaching starter med en redegjørelse…