"performance physiology" tag

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 9

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 8

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

Faglig lederstilling ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne – åremål 4 år. Søknadsfrist er 6. november 2017

Seksjonsleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for å utvikling av seksjonens forskningsvirksomhet og prosjektportefølje, kvalitetsutvikling i studietilbudene, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av seksjonens ressurser.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 7

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 6

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 5

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 4

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 3

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 2

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 1

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.