"Paul Simpson" tag

Angelägen bok om idrottsgeografi missar ett gyllene tillfälle

Idrott är i huvudsak en lokal företeelse, om än på ganska skilda nivåer. Platsen är viktig, och därmed geografiska aspekter av idrottsutövning. Detta behandlas i antologin Critical Geographies of Sport: Space, power and sport in global perspective sammanställd av Natalie Koch (Routledge). Karin Book är inte helt nöjd med boken.