"Örebro universitet" tag

Biträdande lektor i idrottsvetenskap till Örebro universitet. Ansök senast 2018-01-30

Utlysningen avser biträdande lektor i Idrottsvetenskap för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för hälsovetenskaper. I tjänsten ingår 70% forskningstid och 30% undervisning och administration. Denna specifika anställning avser forskning och utbildning inom någon av ämnets två starka forskningsprofiler idrottsfysiologi/idrottsmedicin eller idrottsdidaktik.

Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning didaktik, till Örebro universitet. Ansök senast 2017-06-04

Inriktningen för anställningen är didaktik med ett fokus på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott. Undersökningsobjekt för studier kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv.

SVEBI:s årskonferens | Örebro den 16-17 november 2016

Den här konferensen vänder sig till alla som är intresserade av idrottsvetenskaplig forskning och utbildning. Konferensen kommer att hållas i Örebro universitets lokaler och festmiddagen är förlagd till Örebro slott

Idrottens främsta inom jämställdhet till workshop i Örebro

I en gemensam workshop om jämställdhet och idrott delar deltagare med sig av erfarenheter och arbetsformer, och ringar in särskilt viktiga områden för framtida insatser. Bakgrunden är att jämställdhetsarbetet inom idrotten går trögt och att destruktiva manlighetsnormer fortfarande dominerar.

Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning didaktik, till Örebro universitet

Inriktningen för anställningen är didaktik med ett fokus på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott. Undersökningsobjekt för studier kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv. Processer som studeras är exempelvis ledarskap, undervisning, lärande, socialisation, meningsskapande och identitetsskapande inom olika idrotts- och rörelsekulturer.

Call for Papers | Historia och Idrott vid Örebro Universitet ordnar tillsammans en workshop för idrottshistoriskt inriktad forskning den 22–23 oktober 2015

De idrottshistoriskt inriktade forskarna i Sverige behöver mötesplatser för att diskutera sin och andras forskning. Därför inbjudes till en workshop där forskare får möjlighet att träffas och ventilera sina forskningsresultat.

Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottsfysiologi, till Örebro universitet

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination inom kurser i idrottsfysiologi, träningslära och vetenskaplig metod samt relaterade ämnen beroende på sökandes kompetens.

Nils-Olof Zethrin spränger målsnöret – disputerar snart i Örebro!

Imorgon, tisdagen den 5 maj 2015, spikas ånyo en idrottshistorisk avhandling, denna gång vid Örebro universitet. Det är Björn Horgby och Christer Ericsson, båda professorer med idrottshistorisk inriktning vid Örebro universitet, som ska ha äran…

Forskarprofil | Robert Svensson, Örebro universitet

Befattning Doktorand i idrottsvetenskap Adress Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, 701 82 Örebro Telefon: 019-303105 E-mail Forskningsinriktning Idrottshistoria, speciellt tränaren/coachen Pågående projekt Doktorsavhandling om den svenska elitfotbollstränarens förändrade roll. Publikationer Svensson, R….

Forskarprofil | Daniel Alsarve, Örebro universitet

Befattning Lektor och filosofie doktor i historia Adress Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, 701 82 Örebro Örebro Läns Idrottsförbund, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro daniel.alsarve@oru.se, daniel.alsarve@olif.se Tlf: 0707-19 86 75 Forskningsinriktning…