"Nico Schulenkorf" tag

Sport Management Review, Volume 20, 2017, Issue 3

Sport Management Review is a multidisciplinary journal concerned with the management, marketing, and governance of sport at all levels and in all its manifestations – whether as an entertainment, a recreation, or an occupation.

Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.