"Nico Schulenkorf" tag

Sociology of Sport Journal, Volume 34, 2017, Issue 4

The purpose of the Sociology of Sport Journal is to stimulate and communicate research, critical thought, and theory development on issues pertaining to the sociology of sport. The journal publishes peer-reviewed empirical, theoretical, and position papers; book reviews; and critical essays.

Sport Management Review, Volume 20, 2017, Issue 3

Sport Management Review is a multidisciplinary journal concerned with the management, marketing, and governance of sport at all levels and in all its manifestations – whether as an entertainment, a recreation, or an occupation.

Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.