"Mike McNamee" tag

Etik och idrott: svårt, mångfacetterat och viktigt

Mike McNamee är en synnerligen flitig forskare på det idrottsfilosofiska/-etiska fältet, med en mångfald publikationer och uppmärksammade redaktörskap. Hans Sport, Medicine, Ethics (Routledge) kom till oss sent, men nu kan vi presentera en recension av boken av Åke Andrén-Sandberg, som oaktat viss kritik kan definiera en passande läsekrets.

Två antologier om dopning och anti-dopningsarbete – från tidskriftsnummer till böcker

Björn Sandahl har läst två Routledge-antologier, A Global History of Doping in Sport: Drugs, Policy, and Politics av John Gleaves & Thomas M. Hunt (red) och Anti-doping: Policy and Governance av Barrie Houlihan & Mike McNamee (red). En del bra bidrag, tycker vår recensent, men varför har dessa två gamla tidskriftsnummer publicerats som böcker, rakt av?

OS-antologi som väl speglar spelens sammansatta natur

Temanumret av Sport, Ethics and Philosophy som utkom inför OS i London 2012 finns nu som antologi, Olympic Ethics and Philosophy av redaktörerna Mike McNamee & Jim Parry (Routledge). Kutte Jönsson gläds åt bokutgivningen; värdet av de ingående texterna överskrider ett enskilt OS.

“The quest for interdisciplinarity will have to wait for another day”

The pursuit of interdisciplinarity in sport studies in the hope of breaking the natural and biosciences hegemony in the field is the objective of editor Joseph Maguire’s collected volume Social Sciences in Sport. Alan Bairner reviews the effort and finds much to appreciate, but apparently, this is not the holy grail that the social sciences of sport urgently need.

Idrottsetiken har fått sin reader

Ørnulf Seippel Norsk institutt for forskning om oppvekt, velferd og aldring (NOVA)  Mike McNamee (red) The Ethics of Sports: A Reader 505 sidor, hft. Abingdon, Oxon: Routledge 2010 ISBN 978-0-415-47861-8 The Ethics of Sport: A Reader er…

Idrottsfilosofin lever och frodas

Kutte Jönsson Filosofiska institutionen, Lunds universitet Inom den akademiska filosofin så har idrottsfilosofi som forskningsinriktning alltid varit styvmoderligt behandlad. Inte minst i Sverige. Internationellt har det sett något bättre ut. Under de tjugofem…