"Mikael Quennerstedt" tag

Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education, Volume 8, 2017, Issue 2

The Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education has a particular focus on social science research-based articles that make reference to other critical work in the field and/or discuss particular issues of practice-focused research within the specific professional field.

Idrottslärare skriver om sin undervisning

Deltagare i forskarskolan Idrott och hälsas didaktik, ett resultat av Lärarlyftet, har sammanfattat sin forskning om bland annat planering av lektioner och bedömning av elevinsatserna i skolämnet idrott och hälsa. Ingegerd Ericsson har läst antologin, och pekar på såväl matnyttiga som mindre lyckade inslag de olikai bidragen.