"Michael J. Socolow" tag

Roddsporthistoria och radiosporthistoria – två böcker i en

I sin bok Six Minutes in Berlin: Broadcast Spectacle and Rowing Gold at the Nazi Olympics (University of Illinois Press) berättar Michael J. Socolow dels om det amerikanska OS-laget i rodd 1936, dels om radiomediets genomslag 1936 som rapportör av idrottsliga nyheter. Materialet borde nog, menar vår recensent Christian Widholm, fördelats över två böcker.