"Michael B. Edwards" tag

Journal of Sport and Exercise Psychology, Volume 39, 2017, Issue 1

The Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP) is designed to stimulate and communicate research theory in all areas of sport and exercise psychology. JSEP emphasizes original research reports that advance our understanding of human behavior as it relates to sport and exercise.

Sport management-området låter sig inte sammanfattas i en volym

Josef Fahlén är inte helt nöjd med de högtflygande ambitionerna i George Cunninghams redigerade volym Sport Management. De enskilda bidragen är utmärkta var för sig, men skapar ingen heltäckande bild.