"Megan Chawansky" tag

Med kultur som förstoringsglas: Anglosfäriska texter om kvinnor och ”action”-sport

I antologin Women in Action Sport Cultures: Identity, Politics and Experience diskuterar redaktörerna Holly Thorpe och Rebecca Olive tillsammans med ytterligare 27 bidragsgivare de utmaningar kvinnor står inför i samtidens idrottskulturer. Sveriges ledande actionsportkulturforskare Åsa Bäckström, som ogillar ”action” men gillar ”kultur”, är vår recensent.

Journal of Sport Management, Volume 31, 2017, Issue 6

The Journal of Sport Management encourages the submission of manuscripts in a number of areas as they relate to the management, governance, and consumption of sport. Studies using quantitative and/or qualitative approaches are welcomed.