"Matthew T. Bowers" tag

Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.

Två antologier om dopning och anti-dopningsarbete – från tidskriftsnummer till böcker

Björn Sandahl har läst två Routledge-antologier, A Global History of Doping in Sport: Drugs, Policy, and Politics av John Gleaves & Thomas M. Hunt (red) och Anti-doping: Policy and Governance av Barrie Houlihan & Mike McNamee (red). En del bra bidrag, tycker vår recensent, men varför har dessa två gamla tidskriftsnummer publicerats som böcker, rakt av?

Interesting examples of good practice in sport governance – but…

In Sport Governance: International Case Studies, a number of sport researchers contribute to the pursuit of best sport governance practice. Pity then, says our reviewer Hallgeir Gammelsæter, that the editors Ian O’Boyle and Trish Bradbury fail to make use of the contributors’ findings.