"Mathias Ladefoged" tag

Selvorganiserede facebookbaserede idrætsfællesskaber – med SICK Project som case

En tendens på senare tid är att den organiserade idrotten förlorar mark till kommersiella fitness-aktörer. I Mathias Ladefogeds artikel anas ytterligare en tendens, att grupper av människor organiserar egna gemenskaper för fysisk aktivitet, icke-kommersiella och med sociala medier som anslagstavla. Hans exempel är SICK Project i Århus.