"Mark Nesti" tag

An international perspective on the past, present, and future of sport psychology

Andreas Stenling har read the Routledge International Handbook of Sport Psychology, edited by Robert J. Schinke, Kerry R. McGannon and Brett Smith (Routledge). He finds this addition to the pile of sport psychology handbooks already adorning his office desk a welcome supplement, both for its attention to emerging topics in the field and for some exciting prognostications of future developments.

Helhetsperspektiv på fotboll, människa och miljö

Elitidrott sätter naturligtvis enorm mental press på utövare, oavsett om de tävlar individuellt eller i lag, sålunda behövs mental rådgivning. Att döma av Johan Fallby, som bör veta vad han talar om, är Mark Nestis nya bok Psychology in Football: Working with Elite and Professional Players (Routledge) en alldeles lysande introduktion till idrottspsykologiskt arbete med fotbollslag.