"Mari Kristin Sisjord" tag

Where are the kids? They are in Scandinavia!

Tre professorer inom norsk idrottsforskning, Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord och Åse Strandbu, står bakom den omfångsrika antologin Ungdom og idrett (Cappelen Damm Akademisk). Vi bad en svensk forskare med ett brinnande intresse för barn- och ungdomsidrott, Karin Redelius, att recensera boken, och vi fick en bred och kunnig översikt av en uppenbart bra och viktig bok.

Antologi som problematiserar maskulinitet och femininitet inom idrott och fritid

Suzanne Lundvall recenserar Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv, en antologi med bidrag från en hyllningskonferensen till Gerd von der Lippe som fyllde 70 år 2012. Redaktörer är festföremålet själv med Hans Hognestad, och vår recensent är mycket nöjd.

Festschrift till Kari Fasting, ovillig pensionär

Helena Tolvhed recenserar Gender and Sport: Changes and Challenges, en Festschrift, sammanställd av Gertrud Pfister och Mari Kristin Sisjord, tillägnad den internationellt framstående norska idrottsforskaren Kari Fasting med anledning av hennes “pensionering”.