"Malmö högskola" tag

Två doktorander i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora till Malmö högskola

Forskningsmiljön i idrottsvetenskap vid Malmö högskola är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, jämlikhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den utövar ett inflytande på samhället.

En vandring längs välviljans väg – Niklas Hafen disputerar, fredagen den 16 december 2016

I avhandlingen, som fokuserar idrott och internationellt utvecklingsarbete, undersöker Niklas Hafen två skandinaviska hjälpinsatser där fotboll används som medel – för HIV/AIDS-bekämpning i Sydafrika och för att skapa politisk stabilitet i Moldavien – med hjälp av nyinstitutionell organisationsteori och genom etnografiskt inspirerade fältarbeten.

Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola söker ny prefekt

Prefektppdraget är att driva och utveckla verksamhetens alla delar på Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Uppdraget som prefekt är både strategiskt och operativt. Prefekten företräder arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar. Uppdraget innebär vidare ett nära samarbete med dekan och prefekten ingår i fakultetens ledningsgrupp.

Forskarprofil | Katarina Sjögren Forss, Malmö högskola

Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare, dr i medicinsk vetenskap, lektor och programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre. Hennes forskning handlar om hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet.

Högre allmänna seminariet i idrottsvetenskap, Malmö högskola, den 12 september kl 15.15, Orkanen sal E121c

Doktoranden Jyri Backman lägger fram en text i sitt avhandlingsprojekt: ”Amerikaniseringen av svensk och finsk elitishockey: I skuggan av NHL och frånåkta av KHL”. Avhandlingens syfte är att jämföra svensk och finsk elitishockey ur ett organisatoriskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv med influenser och provokationer från NHL och KHL.

Studenter på Malmö högskola arrangerar simskola för ensamkommande flyktingbarn

I ett initiativ att förbättra den bristfälliga simkunskapen hos ensamkommande flyktingbarn har studenter vid Malmö Högskola startat projektet ”Simma för livet”.

Effects of physical activity and motor skills on learning/executive functions | Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | Monday, March 14, 2016

This is an installment of the Malmö Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University, Spring 2016, and it’s about physical activity and motor skills. The seminar will take place at the Orkanen building (Nordenskiöldsgatan 10) in Room E121c, between 15:15 to 17:00. This seminar is in English, Swedish and Swenglish.

History under construction: A case of Swedish football | Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | Monday, March 7, 2016

This is an installment of the Malmö Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University, Spring 2016, and it’s about the history of football clubs. Presenter: Katia Herd. The seminar will take place at the Orkanen building (Nordenskiöldsgatan 10) in Room E121c, between 15:15 to 17:00. This seminar is in English.

Ridsporten vill bli en sport för alla

Större mångfald inom ridsporten. Det är målet när professor Susanna Hedenborg på Svenska ridsportförbundets uppdrag ska utreda hur sporten kan locka fler grupper. – Det är ingen hemlighet att ridsporten inte är värst integrerad. Det är i dag en sport för flickor med svensk bakgrund, säger Susanna Hedenborg.

Forskarprofil | Julia Rönnbäck, Malmö högskola

Julia Rönnbäck disputerade i december 2015 i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hennes avhandling, en studie av baskettjejer, ligger i skärningspunkten mellan idrotts- och genusforskning, och centrala teman är kropp, femininitet och förhandling av genus i tjejidrott.