"Magnus Engstrand" tag

Ovetenskapligt om fotboll och religion

Ingela Kolfjord Hälsa & samhälle, Malmö högskola   I inledningen till sin bok Fotboll och religionskriver Engstrand att ”[e]n förhoppning med denna bok är att sportentusiasten aldrig mer kommer att se fotboll som något absolut värde…