"M. Ann Hall" tag

Sport History Review, Volume 48, 2017, Issue 2

Sport History Review encourages the submission of scholarly articles, methodological and research notes, and commentaries. Because young scholars are critically important to the development of any discipline, SHR encourages graduate students and young professionals to submit their work for publication.

Informative and inspirational study of Aborigines and sport in Canada

Helge Chr. Pedersen has read an edited volume on Canadian Aborigines and sport, Aboriginal Peoples and Sport in Canada: Historical Foundations and Contemporary Issues by Janice Forsyth & Audrey R. Giles, which was to his liking.

Internationell kvinnofotboll – bakgrundsteckning och problemorientering

Ingela Kolfjord Hälsa och samälle, Malmö högskola Fan Hong & J. A. Mangan Soccer, Women, Sexual Liberation – Kicking Off a New Era 272 sid, hft. London: Frank Cass 2004 Ännu en välkommen…

Idrott, genus och kvinnor

Håkan Larsson Nyligen har det stora engelska förlaget Routledge publicerat två böcker om kön/genus och idrott, två böcker där problemområdet är gemensamt, men där sättet att närma sig problemet är ganska olika. I…