"Lone Friis Thing" tag

Annals of Leisure Research, Volume 20, 2017, Issue 4

Annals of Leisure Research publishes refereed articles which promote the development of research and scholarship in leisure studies. Annals is aimed at an international readership and seeks theoretical or applied articles which cover any topic within the broad area of leisure studies.

Ny metodbok för skandinaviska idrottsforskare får tummen upp av forumrecensent

Äntligen, menar Anders Östnäs, finns en idrottsvetenskaplig metodbok som utgår från den skandinaviska idrottspraktiken. Han syftar på Metoder i idrætsforskning, sammanställd av Lone Friis Thing och Laila Susanne Ottesen.

Välkommen skandinavisk lärobok i idrottssociologi

Äntligen! frestas man utbrista. En grundbok i idrottssociologi på skandinavisk botten. Antologin Grundbog i idrætssociologi, sammanställd av Lone Friis Thing och Ulrik Wagner, är just det, även om, som Arve Hjelseth påpekar in sin i stort sett positiva recension, den ibland blir exklusivt dansk.

Danska sociologer om idrott och kön

Ingela Kolfjord Hälsa och samhälle, Malmö högskola Inge Kryger Pedersen (red) DANSK SOCIOLOGI Nr. 2/15. Årg. juli 2004 Tema: Idræt og køn 160 sid, hft. København: Dansk sociologförening 2004 Den danska tidskriften Sociologi har utkommit med…