"lisahunter" tag

Sport, Education and Society, Volume 23, 2018, Issue 1

Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.

Med kultur som förstoringsglas: Anglosfäriska texter om kvinnor och ”action”-sport

I antologin Women in Action Sport Cultures: Identity, Politics and Experience diskuterar redaktörerna Holly Thorpe och Rebecca Olive tillsammans med ytterligare 27 bidragsgivare de utmaningar kvinnor står inför i samtidens idrottskulturer. Sveriges ledande actionsportkulturforskare Åsa Bäckström, som ogillar ”action” men gillar ”kultur”, är vår recensent.

Viktigt bidrag till forskningen om idrottslärarens övergång från student till fullgången praktiker

I sin Workplace Learning in Physical Education: Emerging teachers’ stories from the staffroom and beyond (Routledge) framhåller författarna Tony Rossi, lisahunter, Erin Christensen & Doune Macdonald betydelsen av arbetsplatspraktik för blivande idrottslärare. Vår recensent är Mikael Londos, och han instämmer i bokens grundtanke om än inte i alla dess delar.

Gott och blandat på fältfattigt bourdieuskt smörgåsbord

Mats Franzén har läst en antologi om den franske sociologen, antropologen och filosofen Pierre Bourdieu och hans betydelse för att förstå kropps- och rörelsekulturen. Pierre Bourdieu and Physical Culture (Routledge) är sammanställd av lisahunter, Wayne Smith & elke emerald.