"Linnéuniversitetet" tag

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet i Kalmar

Anställningen riktar sig företrädesvis mot idrottsvetenskaplig forskning och utbildning inom utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utbildningsplanering, utvecklingsarbete samt samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet i Växjö

Anställningen riktar sig mot forskning och utbildning inom sport coaching, ledarskap, utbildning och utveckling inom idrotten. Man förväntas också ingå i den samlade idrottsvetenskapliga miljön vilket kan innebära insatser inom andra idrottsvetenskapliga fält. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete.

Forskarprofil | Katarina Schenker, Linnéuniversitetet

Katarina Schenkers forskning handlar om att ge barn möjlighet att delta och att påverka, dels skolämnet Idrott och hälsa, dels den statligt finansierade idrottsrörelsen. Samtidigt ingår det i vuxenansvaret att sätta gränser ifall något tenderar att bli ohälsosamt. Detta medför en balansgång – en akt som ibland misslyckas. Argumenten relaterade till barns bästa tenderar då att formuleras utifrån vuxnas egna intressen.

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet, Campus Kalmar

Anställningen riktar sig mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa men också mot forskning inom samma område. I arbetsuppgifterna kring undervisningsinsatserna ingår undervisning i ämnet idrott och hälsa, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete.

John Kazungu disputerar vid Linnéuniversitetet | Physical education policy and practice: Issues and controversies in Tanzania in secondary schools

John Kazungu disputerar torsdagen den 7 april, World Health Day, i pedagogik vid Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet. Avhandlingen behandlar ämnet idrott och hälsas status och legitimitet i Tanzania och globalt.

Professor i idrottsvetenskap med naturvetenskaplig inriktning till Linnéuniversitetet

Den idrottsvetenskapliga forskningen med en naturvetenskaplig inriktning behandlar framförallt studier av fysisk aktivitet. Inom miljön studeras och behandlas olika gemensamma frågor, men som relateras till skiftande kontexter som skola, hälso- och sjukvård, idrott och friluftsverksamhet.

Professor i idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning till Linnéuniversitetet

Den idrottsvetenskapliga forskningen med en samhällsvetenskapligt orienterad inriktning behandlar studier av idrottslig kultur, utveckling och ledning. Forskningsinriktningen har en bred samhällsvetenskaplig och pedagogisk bas.

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet med inriktning på ledarskap, organisation och idrottsutveckling

Utlysningen avser heltidsanställning med placering i Växjö, I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete. Ansökan senast den 7 januari 2016.

Call for Papers | SVEBI’s konferens 2015 – Hållbar idrott | Linnéuniversitetet i Växjö den 11–12 november

Linnéuniversitetet hälsar lärare och forskare vid landets universitet och högskolor, idrottsledare, lärare i idrott och hälsa, och andra intresserade varmt välkomna till idrottskonferensen SVEBI 2015.

Forskarprofil | Marie Hedberg, Linnéuniversitetet

Marie Hedberg är lektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes doktorsavhandling från 2014 studerar Riksidrottsgymnasier (RIG) ur ett coachningsperspektiv. Marie blev golfproffs 1999, 22 år gammal, och har bl a två EM-guld och ett EM-silver med svenska landslaget, och två segrar på den svenska proffstouren 1998.