"Lena Larsson" tag

”Sport development” i den svenske kontekst

Ett antal ledande svenska idrottsforskare har tänkt till om idrottsutveckling utifrån satsningarna Handslaget och Idrottslyftet, och deras tankemödor redovisas i Idéer för idrottsutveckling (SISU Idrottsböcker). I sin grundliga och kritiskt analytiska recension hittar Jørn Hansen mycket som är typiskt svenskt, och därtill en besvärande konflikt mellan samhällets mål med idrotten, och idrott som en mål i sig.

Den samme kritikk, den samme diagnose – et skifte må til i utdanningen av kroppsøvingslærere!

I antologin I takt med tiden? Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien sammanställd av Erik Backman och Lena Larsson, pekar många bidrag åt samma håll; en nyttig upprepning, menar vår recensent Øyvind Førland Standal.

Idrottsläreriet i fokus

Torun Mattsson Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola Lena Larsson Idrott – och helst lite mer idrott: Idrottslärarstudenters möte med utbildningen 347 sidor, hft. Stockholm: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och…