"Lediga platser" tag

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet @ Kalmar

Anställningen riktar sig företrädesvis mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa samt idrottsvetenskaplig forskning. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering, utvecklingsarbete samt samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

Doktorand i idrottsvetenskap till Göteborgs universitet

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet utlyser en tjänst som doktorand i idrottsvetenskap inom projektet: “Skadefri ungdomsidrott: Best Practice i svensk idrott”. Vi söker dig som har en magister- eller masterutbildning i idrottsvetenskap, lärarutbildning i idrott och hälsa eller närliggande område.

To ledige stipendiatstillinger ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole

Seksjonen har ansvaret for idrettsmedisin – et bredt fagområde som både forskningsmessig og undervisningsmessig omfatter flere ulike områder. De to viktigste er: 1) Sammenhengen mellom regelmessig fysisk aktivitet og helse, og 2) Helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett (f. eks. astma og idrettsskader).

Stipendiat i idrettsvitenskap till Høgskolen i Sørøst-Norge: ”Beslutningsprosesser bak mega-events”

Norge har siden midten på 1980 tallet hatt en rekke søknadsprosesser om å få arrangere olympiske vinterleker (OL) og verdensmesterskap (VM) blant annet i alpine og nordiske grener og i landeveissykling. Nå er det på trappene med en søknad, sammen med de andre nordiske landene, om å søke EM i fotball.

Førsteamanuensis i Idrettspedagogikk till Norges idrettshøgskole (NIH)

Det søkes etter en person som skal bidra til å videreutvikle forskning og forskningsbasert undervisning i pedagogutdanning i fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) og seksjonens øvrige fagområder med vekt på profesjonsfaglige og metodologiske emner. En særlig oppgave er å arbeide med å videreutvikle FAF-studiet i en praktisk-pedagogisk retning

Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, spec. dans, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

I anställningen ingår undervisning i rörelse och dans samt gymnastik på samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Rörelse och dans är indelat i dans som kulturell respektive expressiv form samt rörelse som träningsform. Undervisningen i gymnastik innefattar bl.a. träning av grundläggande motorik samt sammansatta och komplexa rörelser.

Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Idrottslära består av idrottsliga praktiker med ett fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska som estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande. I denna tjänst är den huvudsakliga inriktningen mot kunskapsområdet bollspel, men även friluftsliv i närmiljö.

Postdoktor i idrottsvetenskap till studier av fysiologiska effekter av träning och stillasittande, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

I anställningen ingår arbete i flera pågående forskningsstudier av akuta fysiologiska effekter av träning och långvarigt stillasittande samt epidemiologiska studier av effekter av fysiskt aktivitetsmönster samt dess bestämningsfaktorer. Det finns goda möjligheter att självständigt utveckla analysformer och genomföra egna studier.

Call for Applications | Editor, International Review for the Sociology of Sport

The International Sociology of Sport Association (ISSA) executive board is soliciting candidates for the position of editor of the International Review for the Sociology of Sport. Published since 1966, the International Review for the Sociology of Sport is recognised as a high profile journal. It’s publishes by Sage.

Lektor i idrottsvetenskap, inriktning specialpedagogik till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Den aktuella tjänstens inriktning är utbildningsvetenskap och specialpeda­gogik inom skolan som utbildningsområde, men även specifikt inom ämnes­didaktik och skolämnet idrott och hälsa. Förutom undervis­ning förväntas innehavaren av anställningen bedriva forsknings- och utveck­lings­arbete inom specialpedagogik.