"Lediga platser" tag

Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola söker ny prefekt

Prefektppdraget är att driva och utveckla verksamhetens alla delar på Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Uppdraget som prefekt är både strategiskt och operativt. Prefekten företräder arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar. Uppdraget innebär vidare ett nära samarbete med dekan och prefekten ingår i fakultetens ledningsgrupp.

Full Professor in Sports History to the University of Lausanne

The successful candidate will work collaboratively to develop studies in the specialised fields designated as pertinent in the Faculty (Research Sport Group of the University of Lausanne Institute of Sport Sciences (ISSUL) and the Centre of international history and of political studies of the globalisation (CHRIM).

Research fellow in sportpolicies and politics to University College of Southeast Norway

Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent higher education qualifications in sport policies, sportsociology or other relevant areas.The applicant must have gained the degree within the application deadline. It is a requirement that the successful applicant is granted admission to the University’s doctoral programme in Cultural Studies.

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet @ Kalmar

Anställningen riktar sig företrädesvis mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa samt idrottsvetenskaplig forskning. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering, utvecklingsarbete samt samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

Doktorand i idrottsvetenskap till Göteborgs universitet

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet utlyser en tjänst som doktorand i idrottsvetenskap inom projektet: “Skadefri ungdomsidrott: Best Practice i svensk idrott”. Vi söker dig som har en magister- eller masterutbildning i idrottsvetenskap, lärarutbildning i idrott och hälsa eller närliggande område.

To ledige stipendiatstillinger ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole

Seksjonen har ansvaret for idrettsmedisin – et bredt fagområde som både forskningsmessig og undervisningsmessig omfatter flere ulike områder. De to viktigste er: 1) Sammenhengen mellom regelmessig fysisk aktivitet og helse, og 2) Helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett (f. eks. astma og idrettsskader).

Stipendiat i idrettsvitenskap till Høgskolen i Sørøst-Norge: ”Beslutningsprosesser bak mega-events”

Norge har siden midten på 1980 tallet hatt en rekke søknadsprosesser om å få arrangere olympiske vinterleker (OL) og verdensmesterskap (VM) blant annet i alpine og nordiske grener og i landeveissykling. Nå er det på trappene med en søknad, sammen med de andre nordiske landene, om å søke EM i fotball.

Førsteamanuensis i Idrettspedagogikk till Norges idrettshøgskole (NIH)

Det søkes etter en person som skal bidra til å videreutvikle forskning og forskningsbasert undervisning i pedagogutdanning i fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) og seksjonens øvrige fagområder med vekt på profesjonsfaglige og metodologiske emner. En særlig oppgave er å arbeide med å videreutvikle FAF-studiet i en praktisk-pedagogisk retning

Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, spec. dans, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

I anställningen ingår undervisning i rörelse och dans samt gymnastik på samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Rörelse och dans är indelat i dans som kulturell respektive expressiv form samt rörelse som träningsform. Undervisningen i gymnastik innefattar bl.a. träning av grundläggande motorik samt sammansatta och komplexa rörelser.

Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Idrottslära består av idrottsliga praktiker med ett fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska som estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande. I denna tjänst är den huvudsakliga inriktningen mot kunskapsområdet bollspel, men även friluftsliv i närmiljö.