"Lediga platser" tag

Gymnastik- och idrottshögskolan söker: Lektor i idrottsvetenskap (100 %), inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet, med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Anställningen som lektor i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet har ett huvudsakligt fokus mot fysisk aktivitet och hälsa inklusive beteendeförändringar gällande fysisk aktivitet och stillasittande. I ämnesområdet ingår speciellt hälsa relaterat till olika nivåer av fysisk aktivitet, alldaglig aktivitet, olika grader av motion samt stillasittande, inklusive epidemiologi.

PhD Studentship: Effectiveness of Existing Anti-Doping Interventions in Recreational Sport and Fitness | Coventry University

Coventry University and EuropeActive are seeking outstanding PhD candidates to join an EU funded project focused on collaboration with the wider physical activity sector and delivering real world impact in anti-doping in recreational sport and fitness. The student will have the opportunity to complete their studies based at EuropeActive headquarters in Brussels.

PhD Opportunity in Sport, Migration and Identity | Sport and Exercise Sciences Research Institute, Ulster University

Skills required of applicant: Key skills would include: a demonstrable specialism in social science, sociology and/or the humanities or a related area; academic performance in these areas; and, evidence of the ability to undertake independent research. Supplementary skills might include: professional or vocational experience of sport and/or labour migration.

PhD position for research on doping and professional cycling at Faculty of Social and Political Sciences, University of Lausanne

The main research area is about doping in elite road cycling. The data collection and analysis are mainly qualitative (interviews with riders, sports directors, trainers, physicians) and relate to: the interplay between riders’ socialisation and teams’ organisation, the careers in elite cycling, the production of performance, the physical preparation, the use of pharmacological products (e.g. doping).

Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola söker ny prefekt

Prefektppdraget är att driva och utveckla verksamhetens alla delar på Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Uppdraget som prefekt är både strategiskt och operativt. Prefekten företräder arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar. Uppdraget innebär vidare ett nära samarbete med dekan och prefekten ingår i fakultetens ledningsgrupp.

Full Professor in Sports History to the University of Lausanne

The successful candidate will work collaboratively to develop studies in the specialised fields designated as pertinent in the Faculty (Research Sport Group of the University of Lausanne Institute of Sport Sciences (ISSUL) and the Centre of international history and of political studies of the globalisation (CHRIM).

Research fellow in sportpolicies and politics to University College of Southeast Norway

Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent higher education qualifications in sport policies, sportsociology or other relevant areas.The applicant must have gained the degree within the application deadline. It is a requirement that the successful applicant is granted admission to the University’s doctoral programme in Cultural Studies.

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet @ Kalmar

Anställningen riktar sig företrädesvis mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa samt idrottsvetenskaplig forskning. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering, utvecklingsarbete samt samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

Doktorand i idrottsvetenskap till Göteborgs universitet

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet utlyser en tjänst som doktorand i idrottsvetenskap inom projektet: “Skadefri ungdomsidrott: Best Practice i svensk idrott”. Vi söker dig som har en magister- eller masterutbildning i idrottsvetenskap, lärarutbildning i idrott och hälsa eller närliggande område.

To ledige stipendiatstillinger ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole

Seksjonen har ansvaret for idrettsmedisin – et bredt fagområde som både forskningsmessig og undervisningsmessig omfatter flere ulike områder. De to viktigste er: 1) Sammenhengen mellom regelmessig fysisk aktivitet og helse, og 2) Helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett (f. eks. astma og idrettsskader).