"Lediga platser" tag

PhD studentship in sport management at the Norwegian School of Sport Sciences. Closing date May 4, 2017

Possible research focuses can be topics on sport marketing, economics of sport, sports media and communications, strategic management, event management, commercialization of and by sport, leadership, organizational behavior, sport governance, sports law, sport policies, sport development, and organization of sport on various levels (international, national, regional, local).

Två doktorander i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora till Malmö högskola

Forskningsmiljön i idrottsvetenskap vid Malmö högskola är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, jämlikhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den utövar ett inflytande på samhället.

Adjunkt i idrætspsykologi til Sektion for Idræt, Aarhus Universitet | Ansøgningsfrist 26.03.2017

Ansættelsen er 4 årig og stillingen er en fuldtidsstilling med 37 timer ugentligt, der forventes besat 1. september 2017 eller snarest derefter. Den der ansættes, vil blive tilknyttet forskningsenheden ”Sport og Kropskultur” på Sektion for Idræt. Sektion for Idræt har det overordnede ansvar for forskning i idrætsrelaterede spørgsmål og undervisning af idrætsstuderende.

Stipendiatstilling i idrettssosiologi till Norges idrettshøgskole

Målet er å bidra til en bedre kartlegging og forståelse av idrett og fysisk aktivitet blant barn og unge, endringer i disse aktivitetsmønstrene, idrettens/treningens betydning som en del av ungdomskulturen, idrettens plass i ulike lokalsamfunn og idrettspolitikken på området.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker: Lektor i idrottsvetenskap (100 %), inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet, med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Anställningen som lektor i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet har ett huvudsakligt fokus mot fysisk aktivitet och hälsa inklusive beteendeförändringar gällande fysisk aktivitet och stillasittande. I ämnesområdet ingår speciellt hälsa relaterat till olika nivåer av fysisk aktivitet, alldaglig aktivitet, olika grader av motion samt stillasittande, inklusive epidemiologi.

PhD Studentship: Effectiveness of Existing Anti-Doping Interventions in Recreational Sport and Fitness | Coventry University

Coventry University and EuropeActive are seeking outstanding PhD candidates to join an EU funded project focused on collaboration with the wider physical activity sector and delivering real world impact in anti-doping in recreational sport and fitness. The student will have the opportunity to complete their studies based at EuropeActive headquarters in Brussels.

PhD Opportunity in Sport, Migration and Identity | Sport and Exercise Sciences Research Institute, Ulster University

Skills required of applicant: Key skills would include: a demonstrable specialism in social science, sociology and/or the humanities or a related area; academic performance in these areas; and, evidence of the ability to undertake independent research. Supplementary skills might include: professional or vocational experience of sport and/or labour migration.

PhD position for research on doping and professional cycling at Faculty of Social and Political Sciences, University of Lausanne

The main research area is about doping in elite road cycling. The data collection and analysis are mainly qualitative (interviews with riders, sports directors, trainers, physicians) and relate to: the interplay between riders’ socialisation and teams’ organisation, the careers in elite cycling, the production of performance, the physical preparation, the use of pharmacological products (e.g. doping).

Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola söker ny prefekt

Prefektppdraget är att driva och utveckla verksamhetens alla delar på Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Uppdraget som prefekt är både strategiskt och operativt. Prefekten företräder arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar. Uppdraget innebär vidare ett nära samarbete med dekan och prefekten ingår i fakultetens ledningsgrupp.

Full Professor in Sports History to the University of Lausanne

The successful candidate will work collaboratively to develop studies in the specialised fields designated as pertinent in the Faculty (Research Sport Group of the University of Lausanne Institute of Sport Sciences (ISSUL) and the Centre of international history and of political studies of the globalisation (CHRIM).