"Lediga platser" tag

Faglig lederstilling ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne – åremål 4 år. Søknadsfrist er 6. november 2017

Seksjonsleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for å utvikling av seksjonens forskningsvirksomhet og prosjektportefølje, kvalitetsutvikling i studietilbudene, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av seksjonens ressurser.

Vacancy | Senior lecturer in Sport Sciences | Linnaeus University, Campus Kalmar. Apply before October 31, 2017

The position as a senior lecturer includes research, education and innovation with special attention towards sport nutrition connected to physical activity and exercise. General involvement in the overall sports science community is also expected; this may include work in other sport science fields.

Vacancy | Post Doc position in sport coaching and learning in team ball sports at the Norwegian School of Sport Sciences. Closing date September 20, 2017

The Department of coaching and psychology has a vacant three-year postdoc fellowship in the field of sport coaching and learning in team ball sports. The predefined postdoc project aims to establish a cohort of players within a Scandinavian team ball sports that will be followed throughout adolescence and senior years to identify and compare different sport participation outcomes.

Vacancy | PhD studentship in sport psychology at the Norwegian School of Sport Sciences. Closing date September 30, 2017

The successful candidate will conduct cutting-edge research within sport psychology, examining mental health and elite sports with a focus on youth, current elite athletes, as well as retired athletes. The successful candidate must demonstrate competence in both oral and written English as well as in a Scandinavian language.

Vacancy | Research Associate in Sport, Culture & Education for Sustainable Development | Loughborough University

A Research Associate is required to work on an exciting, ESRC-funded project studying the role of sport, cultural and educational programmes in promoting sustainable development. As part of our research team, you will undertake research into the organisation and delivery of these programmes in three international locations (Cape Verde, Nepal and Timor Leste).

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet i Kalmar

Anställningen riktar sig företrädesvis mot idrottsvetenskaplig forskning och utbildning inom utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utbildningsplanering, utvecklingsarbete samt samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet i Växjö

Anställningen riktar sig mot forskning och utbildning inom sport coaching, ledarskap, utbildning och utveckling inom idrotten. Man förväntas också ingå i den samlade idrottsvetenskapliga miljön vilket kan innebära insatser inom andra idrottsvetenskapliga fält. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete.

Doktorand i idrottsvetenskap till Inst. för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet. Ansök senast 2017-06-21

Det aktuella doktorandprojektet ingår som en del av Simlyftet i Göteborg. Satsningens syfte är att öka jämlikheten i simkunnighet, bland annat genom att ge fri simundervisning till skolelever i olika årskurser (ca 15 000 barn årligen). Simlyftet kommer att starta hösten 2017 och genomföras som ett samarbete mellan skola och idrotts- och föreningsförvaltningen.

Adjunkt i humanistiske og samfundsvidenskabelige studier af idræt og fysisk aktivitet til Aalborg Universitet. Ansøgningsfrist 2017-06-08

Kvalificerede ansøgere skal have en relevant baggrund indenfor humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, gerne i kombination med idræt. Centralt for stillingen er, at der ønskes en adjunkt som kan indgå i udviklingen af den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning ved Idrætsuddannelsen.

Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning didaktik, till Örebro universitet. Ansök senast 2017-06-04

Inriktningen för anställningen är didaktik med ett fokus på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott. Undersökningsobjekt för studier kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv.