"Lediga platser" tag

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet i Kalmar

Anställningen riktar sig företrädesvis mot idrottsvetenskaplig forskning och utbildning inom utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utbildningsplanering, utvecklingsarbete samt samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet i Växjö

Anställningen riktar sig mot forskning och utbildning inom sport coaching, ledarskap, utbildning och utveckling inom idrotten. Man förväntas också ingå i den samlade idrottsvetenskapliga miljön vilket kan innebära insatser inom andra idrottsvetenskapliga fält. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete.

Doktorand i idrottsvetenskap till Inst. för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet. Ansök senast 2017-06-21

Det aktuella doktorandprojektet ingår som en del av Simlyftet i Göteborg. Satsningens syfte är att öka jämlikheten i simkunnighet, bland annat genom att ge fri simundervisning till skolelever i olika årskurser (ca 15 000 barn årligen). Simlyftet kommer att starta hösten 2017 och genomföras som ett samarbete mellan skola och idrotts- och föreningsförvaltningen.

Adjunkt i humanistiske og samfundsvidenskabelige studier af idræt og fysisk aktivitet til Aalborg Universitet. Ansøgningsfrist 2017-06-08

Kvalificerede ansøgere skal have en relevant baggrund indenfor humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, gerne i kombination med idræt. Centralt for stillingen er, at der ønskes en adjunkt som kan indgå i udviklingen af den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning ved Idrætsuddannelsen.

Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning didaktik, till Örebro universitet. Ansök senast 2017-06-04

Inriktningen för anställningen är didaktik med ett fokus på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott. Undersökningsobjekt för studier kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv.

Professor/førsteamanuensis i Sport Management (inntil to stillinger) til Høgskolen i Molde. Søknadsfrist: 15. mai 2017

Ved Høgskolen i Molde legges det godt til rette for forskning og for tiden er 45 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling. Fagmiljøet i Sport Management er organisert i en egen forskningsgruppe. Forskningsgruppen består både av egne ansatte og forskere fra andre institusjoner.

PhD studentship in sport management at the Norwegian School of Sport Sciences. Closing date May 4, 2017

Possible research focuses can be topics on sport marketing, economics of sport, sports media and communications, strategic management, event management, commercialization of and by sport, leadership, organizational behavior, sport governance, sports law, sport policies, sport development, and organization of sport on various levels (international, national, regional, local).

Två doktorander i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora till Malmö högskola

Forskningsmiljön i idrottsvetenskap vid Malmö högskola är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, jämlikhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den utövar ett inflytande på samhället.

Adjunkt i idrætspsykologi til Sektion for Idræt, Aarhus Universitet | Ansøgningsfrist 26.03.2017

Ansættelsen er 4 årig og stillingen er en fuldtidsstilling med 37 timer ugentligt, der forventes besat 1. september 2017 eller snarest derefter. Den der ansættes, vil blive tilknyttet forskningsenheden ”Sport og Kropskultur” på Sektion for Idræt. Sektion for Idræt har det overordnede ansvar for forskning i idrætsrelaterede spørgsmål og undervisning af idrætsstuderende.

Stipendiatstilling i idrettssosiologi till Norges idrettshøgskole

Målet er å bidra til en bedre kartlegging og forståelse av idrett og fysisk aktivitet blant barn og unge, endringer i disse aktivitetsmønstrene, idrettens/treningens betydning som en del av ungdomskulturen, idrettens plass i ulike lokalsamfunn og idrettspolitikken på området.