"Larry Raful" tag

Amerikanska filosofer om baseboll

Kutte Jönsson Genusvetenskap, Teknik och Samhälle, Malmö högskola Eric Bronson (ed) Baseball and Philosophy: Thinking Outside the Batter’s Box 300 sid, hft. Chicago, IL.: Open Court 2004 Få saker anses väl vara så…