"Kutte Jönsson" tag

The Sum Less Than the Parts

The title of the anthology The Ethics of Sport: Essential Readings, edited by Arthur L. Caplan & Brendan Parent (Oxford University Press), is essentially a misnomer, according to our reviewer, Shawn Klein. The collected journal articles deal only occasionally with ethics, and the book’s purpose and audience is basically unclear. Some contributions, though, are worthy of the title.

En inspirationskilde til det brede idrætsfelt

Den första svenska läroboken i idrottsvetenskap utkom i mars 2016. Antologin Idrottsvetenskap: En introduktion (Studentlitteratur), sammanställd av Susanna Hedenborg, tar ett brett flervetenskapligt grepp om sitt ämne. Vår recensent är Lone Friis Thing vid Københavns Universitet, som själv sammanställt liknande, danska antologier.

Ivar Lo-Johansson tvivlade på idrotten redan 1931!

Ivar Lo-Johanssons stridsskrift från 1931, Jag tvivlar på idrotten, har nyligen kommit i ny upplaga, med förord av Torbjörn Andersson och efterord av Kutte Jönsson. Vår recensent är Birger Hedén, och han verkar vara mest imponerad av de nytillkomna texterna.

Anbefalelsesværdig og kompetent studie forud for Sochi-OL

Jørn Hansen, själv framträdande OS/OL-forskare, recenserar kunnigt Bo Peterssons och Karina Vamlings editerade volym The Sochi Predicament: Contexts, Characteristics and Challenges of the Olympic Winter Games in 2014 från 2013.

Jönsson fördjupar och breddar kunskapen om idrott

Ulf Svenning Journalist  Kutte Jönsson Matchen som aldrig ägde rum: och ytterligare åtta kapitel om idrott, etik och politik 271 sidor, inb. Västerås: ICA Bokförlag 2010 ISBN 978-91-534-3445-0 Vad är samhällets mest konservativa…