"Kristian Gerner" tag

Väl underbyggd historieskrivning om idrott och politik under kalla kriget

De olympiska spelen blev en arena för propagandakraftmätningar under kalla kriget. Om detta skriver Toby C. Rider i Cold War Games: Propaganda, the Olympics, and U.S. Foreign Policy (University of Illinois Press). Vår kunnige recensent Kristian Gerner fick uppleva kalla kriget på mikronivå vid läsningen av Riders detaljrika framställning.