"Kolbjørn Rafoss" tag

Forskning om friluftsliv i Norge: reproduktion av det nationella eller nyfikenhet på det globala?

Erik Backman har läst den norska antologin Ute!: Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver, sammanställd av André Horgen et al. (Fagbokforlaget). Vår recensent är imponerad över bredden och djupet i norsk friluftsforskning, och ser stora möjligheter i en framtida gemensam skandinavisk forskningsansats i området.

Identities, Ethnicities, Histories and Sports in Northern Norway

Daniel Svensson has read Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord [Off the beaten track: Sports, identity and regionalism in the north] (Oplandske Bokforlag), an anthology edited by Helge Chr. Pedersen och Eivind Å. Skille. Our reviewer is mostly content, but would have liked further comparative efforts.

Antologi som problematiserar maskulinitet och femininitet inom idrott och fritid

Suzanne Lundvall recenserar Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv, en antologi med bidrag från en hyllningskonferensen till Gerd von der Lippe som fyllde 70 år 2012. Redaktörer är festföremålet själv med Hans Hognestad, och vår recensent är mycket nöjd.

Facilitetsbrug i Norge

Jens Høyer-Kruse recenserade med stort gillande 2010 antologin Kampen om idrettsanleggene av Kolbjørn Rafoss och Jan Ove Tangen. Nu har han fått en ny volym att recensera, där Rafoss’ medredaktör är Gunnar Breivik, Idrett og anlegg i endring: Oppslutning om idrettsaktiviteter og bruk av idrettsanlegg i den norske befolkningen. Också den nya volymen finner nåd inför vår recensents kritiska blick, men helt nöjd är han inte.