"Kirsten Kaya Roessler" tag

”Jeg har ikke brug for en flad mave, jeg skal bare løbe stærkt!” Motivation for at konkurrere hos kvindelige eliteudøvere og motionister

Kvindelige idrætsudøvere bruger mange timer på deres sport og har brug for en høj motivation. Artiklens mål er at afdække specifikke forskelle mellem kvinder, der konkurrerer (elitekvinder) og kvinder, der ikke konkurrerer (motionister).

Rörelse i rummet

Karin Book Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola Jens Troelsen (red) Bevægende rammer: Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed 178 sidor, hft., ill. Odense: Syddansk Universitetsforlag2010 ISBN 978-87-7674-501-1 Jag tilltalas av bokens titel. Då jag…

…det gör ont…

Rolf Jonsson Institutionen för hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna   I en tid när tidningarnas sportsidor ibland får karaktären av sjukjournaler och förteckningar över skadade och den smärta som är förenad med att…