"Ken Green" tag

Sport, Education and Society, Volume 22, 2017, Issue 6

Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.

Några pärlor för idrottspedagogiskt intresserade forskare

Claes Annerstedt recenserar Ken Hardmans och Ken Greens antologi Contemporary Issues in Physical Education: International Perspectives, med bidrag från flera europeiska länder, däribland Sverige och Danmark.

Nyttig uppslagsbok om ungdom och idrott

Åsa Bäckström Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet Ken Green Key Themes in Youth Sport 227 sidor, hft. Abingdon, Oxon: Routledge 2010 ISBN 978-0-415-43540-6 Den här boken är framför allt en uppslagsbok. Den diskuterar…