"Katarina Schenker" tag

”Sport development” i den svenske kontekst

Ett antal ledande svenska idrottsforskare har tänkt till om idrottsutveckling utifrån satsningarna Handslaget och Idrottslyftet, och deras tankemödor redovisas i Idéer för idrottsutveckling (SISU Idrottsböcker). I sin grundliga och kritiskt analytiska recension hittar Jørn Hansen mycket som är typiskt svenskt, och därtill en besvärande konflikt mellan samhällets mål med idrotten, och idrott som en mål i sig.

Den samme kritikk, den samme diagnose – et skifte må til i utdanningen av kroppsøvingslærere!

I antologin I takt med tiden? Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien sammanställd av Erik Backman och Lena Larsson, pekar många bidrag åt samma håll; en nyttig upprepning, menar vår recensent Øyvind Førland Standal.

Lyckad problematisering av idrottsdidaktikbegreppet

Håkan Larsson Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Stockholm  Katarina Schenker På spaning efter idrottsdidaktik 248 sidor, hft. Malmö: Malmö högskola 2011 (Malmö Studies in Educational Sciences No 61, ISSN 1651-4513) ISBN 978-91-86295-12-7 Sedan något…