"Karlstads universitet" tag

Forskarprofil | Stefan Wagnsson, Karlstads universitet

Befattning FD i pedagogik, universitetslektor i idrottsvetenskap Adress Idrottsvetenskap, Karlstads universitet, 651 88 Karlstad E-mail Forskningsinriktning Barn- och ungdomsidrott, med speciellt fokus på idrottens betydelse för ungas psykosociala utveckling Pågående projekt Barns och…

Forskarprofil | Klas Sandell, Karlstads universitet

Klas Sandell är professor i kulturgeografi vid Institutionen för geografi, medier och kommunikation, Karlstad universitet, och en ledande auktoritet inom friluftsforskningen i Sverige och internationellt.

Forskarprofil | Henrik Gustafsson, Karlstads universitet

Befattning Universitetslektor i idrottsvetenskap Adress Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet 651 88 Karlstad E-mail Forskningsinriktning Prestation, stress och återhämtning i ett psykofysiologiskt perspektiv. Pågående projekt  Motivation, prestation och välmående hos elit- och tävlingsidrottare….