"Karin Grahn" tag

Genusrelationer i samtränad fotboll: Gränser och utmaningar i ett Idrottslyftsprojekt

I denna referentgranskade artikel presenterar Karin Grahn en studie vars syfte var att analysera hur genusrelationer skapas, upprätthålls eller utmanas genom de praktiker som barnen deltar i inom ramen för ett Idrottslyftsprojekt i fotboll där flickor och pojkar tränade fotboll tillsammans. Huvudfokus i analysen har varit hur genusrelationer skapas genom språket.