"Julia Rönnbäck" tag

Det är väl typiskt Julia! Pris för bästa avhandling vid Malmö högskola 2015/16 gick till Julia Rönnbäck!

Ur prisjuryns motivering: Först och främst är den analytiskt avancerad. I teoretiskt avseende visar Rönnbäck stor kunskap och beläsenhet i genusteori och hon introducerar dessutom ett nytt perspektiv i svensk idrottsforskning: s.k. girl-studies. Metodologiskt tar hon sin utgångspunkt i feministisk etnografi, och hon visar genomgående i avhandlingen en god förmåga att reflektera över olika metoders möjligheter och begränsningar samt forskarrollens etiska utmaningar.

En mycket angelägen, teoretiskt vältänkt och empiriskt intressant studie

I november 2015 disputerade Julia Rönnbäck i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, på avhandlingen Det är väl typiskt tjejer: Om basket, kropp och femininitet (Bokförlaget idrottsforum.org). Hennes opponent, genusforskaren Karin S. Lindelöf har bearbetat sin opposition till en välskriven, läsvärd och lärorik recension.