"Jørn Hansen" tag

Interessant, spændene og meget velskrevet om forholdet mellem staten, spillemarkedet og idrætten i Sverige

Jørn Hansen har läst Idrottens spelberoende: Idrottsrörelsens offentliga stöd via spelmarknaden 1990–2009 och dess idrottspolitisks konsekvenser av Johan R. Norberg (Arx Förlag), en bok som kanske kunde förväntas vara lite småtråkig läsning men som i själva verket är ett stycke rafflande nutidshistoria som vår recensent varmt rekommenderar till läsning.

Viktiga texter om bevekelsegrunder för fysisk aktivitet

I antologin Tics, træning og tango: Bevæggrunde for bevægelse, sammanställd av Susanne Ravn och Jørn Hansen (Syddansk Universitetsforlag), diskuterar en rad idrottsforskare hur danskar kan förmås röra sig mer. Gunn Nyberg recenserar, och hon tycker att boken är uppslagsrik och tankeväckande. Men hon saknar Lars.Magnus Engströms input.

Rörelse i rummet

Karin Book Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola Jens Troelsen (red) Bevægende rammer: Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed 178 sidor, hft., ill. Odense: Syddansk Universitetsforlag2010 ISBN 978-87-7674-501-1 Jag tilltalas av bokens titel. Då jag…

Big Brother demaskerad

David Hoff Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet Ask Vest Christiansen (red) Kontrolsport: Big Brother blandt atleter og tilskuere 177 sidor, hft. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2009 ISBN 978-87-7674-427-4 Statlig kontroll visavi personlig integritet är en klassisk men…

Om idrott och politik

Kalle Jonasson Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola Jørn Hansen Den moralske stedfortræder – og andre historier om idræt og politik 182 sidor, hft. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008 ISBN 978-87-7674-349-9 Jag gillade ishockey i min barndom. Däremot…