"Jonny Hjelm" tag

In defense of serious play

Jonny Hjelm, Professor of History at Umeå University, has a special interest in sport studies – studying sports, and studying sport studies. His Idrott, tävling och allvar: En kritisk granskning av svensk idrottsforskning offers critical analyses of a number of Swedish dissertations on sports and PE. Our reviewer is Erkki Vettenniemi.

Jonny Hjelms kritiska granskning av svensk idrottsforskning nu som bok!

Jonny Hjelm analyserar i Idrott, tävling och allvar den beteendevetenskapliga idrottsforskningen i Sverige åren 1970-2010 och hur man behandlat ”tävlingsidrotten”, företrädesvis vid studier av barn- och ungdoms­idrott.

Internationell kvinnofotboll – bakgrundsteckning och problemorientering

Ingela Kolfjord Hälsa och samälle, Malmö högskola Fan Hong & J. A. Mangan Soccer, Women, Sexual Liberation – Kicking Off a New Era 272 sid, hft. London: Frank Cass 2004 Ännu en välkommen…

Svensk damfotboll – de formativa åren

Ingela Kolfjord Hälsa och samhälle, Malmö högskola Jonny Hjelm Amasoner på planen – svensk damfotboll 1965–1980 328 sid, hft. Umeå: Boréa Bokförlag 2004 Historikern Jonny Hjelm har kartlagt en epok i den svenska…