"Jon Welty Peachey" tag

Journal of Sport Management, Volume 31, 2017, Issue 3

The Journal of Sport Management encourages the submission of manuscripts in a number of areas as they relate to the management, governance, and consumption of sport. Studies using quantitative and/or qualitative approaches are welcomed.

Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.

Sport management-området låter sig inte sammanfattas i en volym

Josef Fahlén är inte helt nöjd med de högtflygande ambitionerna i George Cunninghams redigerade volym Sport Management. De enskilda bidragen är utmärkta var för sig, men skapar ingen heltäckande bild.