"John Sugden" tag

Sociology of Sport Journal, Volume 34, 2017, Issue 2

The purpose of the Sociology of Sport Journal is to stimulate and communicate research, critical thought, and theory development on issues pertaining to the sociology of sport. The journal publishes peer-reviewed empirical, theoretical, and position papers; book reviews; and critical essays.

Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.

The Olympics: London Calling

Jon Helge Lesjø Lillehammer University College John Sugden & Alan Tomlinson (red) Watching the Olympics: Politics, Power and Representation 258 sidor, hft. Abingdon, Oxon: Routledge 2012 ISBN 978-0-415-57833-2 Watching the Olympics is a book edited by two…

Kritisk idrottssociologi

Åke Nilsén Högskolan i Halmstad IDROTT SOM KULTURELLT fenomen framstår som det moderna samhällets kanske mest framgångsrika projekt. Spridningen är global och dess samhällsekonomiska betydelse kan knappast överskattas. En sådan viktig samhällsposition som idrotten…