"Jean Williams" tag

A timely and topical work on Scandinavian football with a wider international appeal

Identities and Images in Football: A case study of brands and the organisational settings in the development of Scandinavian women’s club football (Bokförlaget idrottsforum.org) is Mattias Melkersson’s doctoral thesis. It is reviewed by Professor Jean Williams, the external reviewer at the public defense of the thesis.

Läsvärd antologi som håller mer än titeln lovar

Jonny Hjelm har läst antologin Women, Soccer and Transnational Migration (Routledge), sammanställd av Sine Agergaard och Nina Clara Tiesler. Hans kunniga och kritiska recension påvisar förvisso smärre brister, men totalt sett är detta en bok som innehåller mycket och viktig information på ett ganska blygsamt omfång.

Excellent anthology about sport, literature, and culture in eighteenth century Britain

The “long eighteenth century” denotes the period 1660–1815, which is when modern sports emerged in Britain. In Sharon Harrow’s anthology British Sporting Literature and Culture in the Long Eighteenth Century (Routledge) the intersection of sport, literature, and culture is examined. In her favorable review essay, Katarina Tornborg discusses and reflects on the cultural aspects of the sporting world of the day.

Angelägen antologi om idrott i delar av Afrika

Från konferens till tidskriftsnummer till antologi – och nu en recension av boken, Women’s Sport in Africa sammanställd av Michelle Sikes & John Bale (Routledge). Vår recensent är Anders Östnäs, och han har läst de olika bidragen med lite varierande intresse och entusiasm, men slutsatsen är ändå at det är en intressant antologi på ett viktigt tema.

(Re)covering sporting women in history

Greta Bladh finds much to inspire her in Jean Williams’ latest book, A Contemporary History of Women’s Sport, Part One: Sporting Women, 1850-1960, not least the way Williams lets women’s sports elucidate feminist theory and gender studies.

Jean Williams on the global consequences of professional women’s football in Europe

Read Mattias Melkersson’s informed review of Jean Williams’ Globalising Women’s Football: Europe, Migration and Professionalization, which he appreciates for its wide-ranging historical overview and in-depth empirical data on the women’s game in Europe.

Ostrukturerat om kvinnofotboll

Hans Bolling Historiska institutionen, Stockholms universitet Jean Williams A Beautiful Game: International Perspectives on Women’s Football 212 sidor, hft., ill. Oxford: Berg Publishers 2007 ISBN 978-1-84520-675-8 Jag blir alltid en smula misstänksam när jag får…

Internationell kvinnofotboll – bakgrundsteckning och problemorientering

Ingela Kolfjord Hälsa och samälle, Malmö högskola Fan Hong & J. A. Mangan Soccer, Women, Sexual Liberation – Kicking Off a New Era 272 sid, hft. London: Frank Cass 2004 Ännu en välkommen…

Kvinnor och fotboll i Storbritannien

Ingela Kolfjord Lektor i socialt arbete, Malmö högskola Williams har utifrån sin studie om damfotboll försökt förstå gestaltningen av sporten så som den utvecklats sedan slutet av 1800-talet. Damfotbollen som kulturell konstruktion står…