"Ivan Waddington" tag

Uneven book on doping and public health

Conferences more often than not end up as anthologies or special journal issues. And indeed, Doping and Public Health, edited by Nader Ahmadi, Arne Ljungqvist & Göran Svedsäter (Routledge) is a conference report, and according to our reviewer Ask Vest Christiansen nor an altogether necessary addition to the already extensive body of literature on doping.

Idrottssociologi i Norberts anda

Torbjörn Andersson Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola Eric Dunning Dominic Malcolm Ivan Waddington Sport Histories: Figurational Studies of the Development of Modern Sport 216 sid, inb. London: Routledge 2004 INOM IDROTTSSOCIOLOGISK TEORIBILDNING finns väl egentligen endast en…

Försummad kunskap om dopning och antidopningspolicy

David Hoff Lärarutbildningen, Malmö Högskola   Dessa tre författare ger oss intressant och mycket nyttig kunskap om dopningsproblematiken i världssamhället, både inom idrotten och inom andra samhällsområden. Samtliga intar ett internationellt perspektiv vilket…