"Ingegerd Ericsson" tag

Effects of increased physical education and motor skills acquisition on scholastic performance

The importance of motor skill acquisition early in life is often overlooked, which may limit qualitative aspects of interventions, such as motor skill development, socialization and enjoyment of exercise. In her new article, Ingegerd Ericsson performs a thorough, critical review of the literature in the field, and comes up with some useful recommendations.

”Sport development” i den svenske kontekst

Ett antal ledande svenska idrottsforskare har tänkt till om idrottsutveckling utifrån satsningarna Handslaget och Idrottslyftet, och deras tankemödor redovisas i Idéer för idrottsutveckling (SISU Idrottsböcker). I sin grundliga och kritiskt analytiska recension hittar Jørn Hansen mycket som är typiskt svenskt, och därtill en besvärande konflikt mellan samhällets mål med idrotten, och idrott som en mål i sig.

Barnets bästa är utgångspunkten i en dessvärre otydlig antologi

Redaktörerna Ann-Cathrine Bramhagens och Anna Carlssons antologi Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar har, menar Mikael Londos, en besvärande medicinvetenskaplig slagsida vilket tillsammans med en oklar struktur överskuggar enskilda bidrags kvaliteter.

Idrott och fysisk aktivitet som ett hjälpmedel i skolan

Ingemar Wedman Ingegerd Ericsson disputerade 19 september (2003) på en doktorsavhandling med titeln Motorik, Koncentrationsförmåga och Skolprestationer. En interventionsstudie i skolår 1-3. Avhandlingen består av sju kapitel och omfattar drygt 240 sidor. Huvudfrågan i…