"sport studies" tag

The Department for Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, is looking for a head of department. Apply by January 8, 2018

As head of department at IKI, you will be responsible for the comprehensive leadership, development and quality of education and research in several multidisciplinary and highly specialised fields. Your visionary perspective will drive the department and develop its potential – both within education and collaboration, and the different research areas at the department.

Två doktorander i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora till Malmö högskola

Forskningsmiljön i idrottsvetenskap vid Malmö högskola är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, jämlikhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den utövar ett inflytande på samhället.

Call for Papers | Swedish Journal of Sport Research, 2016

The Swedish Journal of Sport Research is an open access journal publishing original articles on mainly pedagogical, psychological and sociological aspects of sport, but also educational, historical, and philosophical aspects.

Inbjudan från SVEBI | Bästa studentuppsats om idrott 2015-16 | Deadline den 20 juni 2016

SVEBI, Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning, inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, idrottspsykologiskt, idrottssociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

Call for Papers | Sport Studies and Higher Education: “Physical Literacy: Gender, Science, and Sport for Development | Trinidad, January 13–16, 2016

Sport has always played an integral role within Caribbean societies. Sports personalities have for a long time been the Caribbean’s heroes and so too sport has always been an iconic Caribbean pastime. This popularity has driven many state initiatives to use sport as a tool for economic and social development.

Welcome to a day of exciting lectures at Malmö University on Tuesday, June 23

Coinciding with the ECSS Congress, there will be a PhD-course, “Scientific Quality, Position and Relevance in Sport Sciences”, within which we offer a set of interesting lectures, by eminent and experienced scholars in the fields of sport studies and sport science, on Tuesday, June 23.

Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | 13 april 2015: “Jag tvivlar på idrottsvetenskapen” med Bo Carlsson

The venue for this seminar is Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, room E121c, on Monday, April 13, 13:15–15:00. The seminar will be in Swedish. Jag tvivlar på idrottsvetenskapen Bo Carlsson Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola Genom att ställa…

Jonny Hjelms kritiska granskning av svensk idrottsforskning nu som bok!

Jonny Hjelm analyserar i Idrott, tävling och allvar den beteendevetenskapliga idrottsforskningen i Sverige åren 1970-2010 och hur man behandlat ”tävlingsidrotten”, företrädesvis vid studier av barn- och ungdoms­idrott.

Doktorand i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora (minst en) till Malmö högskola

Forskarutbildningen i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora har fokus på̊ idrottens former och betydelser i samhället i dåtid, nutid och framtid. Med idrott avses allt ifrån tävlingsidrott, motions- och upplevelseidrott till idrott som skolämne samt friluftsliv och fysisk rekreation.

Extended deadline | “Sports Studies: The State of the Art”, the 4th Annual Rockford University Sports Studies Symposium, April 24, 2015

Along with its general popularity, sport as an object of academic study has been steadily growing for decades across disciplinary boundaries. As such, this year’s Sports Studies Symposium seeks to explore the state of the study of sport.